podporte prevádzku a údržbu ferraty

Prevádzka a údržba ferraty je finančne a časovo náročná, preto budeme veľmi vďační, ak tento projekt podporíte akoukoľvek výškou príspevku

Príspevok na účet združenia

Ferrata HZS Martinské hole o.z.

IČO: 545 18997

IBAN: SK03 7500 0000 0040 3110 8629

QR kód ČSOB

QR kód Poštová banka

Vŕtanie istenia
Osádzanie oceľových mostíkov
Osádzanie oceľových mostíkov
Naťahovanie istiaceho lana