Bezpečnosť

Pred návštevou ferraty si prečítajte prevádzkový poriadok:

  • na trase je zakázané: zakladať ohne alebo udržiavať otvorené ohne, jazdiť na bicykli alebo na koni, vykonávať terénne úpravy, vybočovať z vyznačenej trasy, zbierať lesné plody, táboriť, rušiť ticho a pokoj, znečisťovať okolie odpadkami, poškodzovať lesné porasty a rastliny, ohrozovať živočíchy a biotopy
  • je dôležité rešpektovať a dodržiavať pokyny orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť
  • chodník nie je možné využívať na výcvik, na hromadné súťaže a masové organizovanie športových podujatí
  • organizovanie hromadných športových podujatí a organizovaných akcií podlieha samostatnému súhlasu správcu ferraty
  • na ferrate platí zákaz prevádzkovania komerčných aktivít sprievodcov, vodcov, cestovných agentúr bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Od komerčných subjektov požaduje správca úhradu poplatku na údržbu ferraty
  • Rešpektujte prípadné uzávery v prípade ťažby, údržby a počas odstraňovania prípadných kalamít.
  • Prechod chodníkom a ferratou je na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame poistenie pre prípad zásahu HZS – zavolať ich môžete na čísle 18 300.
  • V prípade nepriaznivého počasia neodporúčame žiadne výstupy na ferratu