TRASY

 

Výstup sa začína turistickým chodníkom popri potoku. Terén je skalnatý, chodník sa vinie úzkou dolinou a opakovane prechádza ponad potok. Na prekonanie potoka sú inštalované drevené a oceľové mostíky. Od štvrtého informačného panelu v nadmorskej výške 940 m.n.m sa začína samotná ferrata, ktorá je jednosmerná – je určená len na výstup. Trasa ďalej pokračuje už s pomocou istenia až pod vodopády (1130 m.n.m.) kde sa rozdvojuje. Tu si môžete zvoliť medzi variantom B – ľahšia a variantom C – ťažšia. Oba varianty sa spoja pri kríži kde je príjemné posedenie a výstupová kniha. Odtiaľ chodník pokračuje výstupom smrekovým lesom na Bazovú (1250 m.n.m.) kde sa chodník pripája na modro značený turistický chodník z Bystričky na Martinské hole – chaty.

Bezpečnosť a pokyny

  • používajte kompletnú ferratovú výstroj (sedací úväz, tlmič pádov, prilbu a rukavice) – možnosť požičať si
  • dodržiavajte bezpečné rozostupy
  • v zimnom období používajte stúpacie železá a horolezecký čakan
  • po dažďoch je chodník blatistý a skalnaté úseky šmykľavé
  • používajte vhodnú obuv a výstroj
  • noste so sebou lekárničku
  • prechod ferratou je na vlastnú zodpovednosť
  • v prípade nehody kontaktujte tiesňovú linku HZS 18 300
  • odporúčame poistenie pre prípad zásahu HZS
  • nepreceňujte svoje sily a schopnosti – ak si netrúfate využite možnosť sprievodcu

Požičiavanie ferratových setov

Ak nemáte ferratový set, ponúkame Vám možnosť požičať si kompletnú výstroj

Horská záchranná služba

18 300